SOA Manifesto - Bakgrund, diskussion och resultat

Herbjörn Wilhelmsen, ForeFront

Agile Manifesto har blivit något av en ledstjärna för agila mjukvaruutvecklare. De viktigaste orsakerna till detta är att det skrevs av ledande personer och i ett format som fokuserar på dilemman vi måste ta ställning till. SOA har mognat en hel del under de senaste åren och en grupp mycket ”accomplished” utövare har därför samlats för att skapa ett SOA Manifesto som använder samma format som Agile Manifesto. SOA Manifesto arbetades nyligen fram under det 2:a årliga International SOA Symposium som i år arrangerades i Rotterdam.