SWEAN #15, 9-10/12

Deltagarlista: (Antalet anmälda deltagare: 48)

Per Björkegren

Magnus Näsholm, Försäkringskassan (föredrag)
Lennart Hedenström, Försäkringskassan (föredrag)
Thomas Miliander, Landstinget i Värmland (föredrag)
Tomas Elken, Ericsson (föredrag)
Angelica Haverblad, Verizon Business (föredrag)
Hans Troiza, Alfa Laval (föredrag)
Jonas Holmgren, Metastorm (föredrag)
Hans Rönnegård, Trafikverket (föredrag)

Bengt Hedkvist, egen företagare
Stefan Holm, AstraZeneca
Kerstin Jonsson, Imentum Systems
Tomas Nilsson, Jordbruksverket
Mattias Mårtensson, Rubik Solutions
Pontus Berglund, Södra
Anders Ericsson, SDC
Leo Grip, Swedbank
Markus Milerup, Jordbruksverket
Per Persson, Sogeti Stockholm
Bo Sehlberg, KnowIT Norrland
Patrik Kostic, PREEM
Arne Ström, Sogeti Karlstad
Per Hörnblad, Umeå Universitet
Kaj Timén, E.ON ES Sverige
Johan Apelgren, Transportstyrelsen
Bengt-Åke Boman, Consid AB
Jan Hoff, Sogeti Karlstad
Cristian Contreras, Cramo
Mats Helldén, Transportstyrelsen
Gunnar Öquist, Transportstyrelsen
Lars Hägg, Lantmäteriet
Nicolas Lavigne, Lantmäteriet
Svein Lister, Jordbruksverket
Rolf Svärd, Lantmäteriet
Jimmy Sterner, Sogeti Helsingborg
Mark Battersby, Omegapoint
André Ekespong, Sogeti Stockholm
Staffan Olsson, SCA Transforest
David Sapire, Handelsbanken
Stefan Holmberg, Västragötalandsregionen
Staffan Dahlin, Västragötalandsregionen
Frida Sundqvist, Computer Sweden
Örjan Carlsson, CSN
Lars Grelson, CSN
Bo Danielsson, CSN
Åsa Ericsson, CSN

Gunnel Modin, CSN
Gustaf Ericsson, Improvact
 

 Denna sida uppdateras efterhand..

Uppdaterad 2010-12-08